YVES BONNEFONT BENOEMD TOT ADJUNCT ALGEMEEN DIRECTEUR VAN CITROËN

download-pdf
download-image
download-all
Vanaf 16 april is Yves Bonnefont benoemd tot Adjunct Algemeen Directeur van Citroën en staat hiermee Frédéric Banzet bij.

Hij zal zich in het bijzonder bezighouden met de leiding over de DS-lijn en heeft onder meer als opdracht om de lancering van de DS in China te ondersteunen; de DS-lijn is in dat land immers een apart merk met een eigen distributienetwerk.

 

Yves Bonnefont zal ook toezien op de operationele realisatie van de belofte van het Merk, zoals die begin 2013 is beslist en voorgesteld.

 

De teams DS en Merk Strategie vallen onder zijn verantwoordelijkheid, Yves Bonnefont blijft tevens directeur Strategie van de Groep.

 [...]
Scroll