PEUGEOT EN CITROËN BELUX WERKEN AAN GEMEENSCHAPPELIJKE ZETEL

download-pdf
download-image
download-all
In 2011 kondigde PSA Peugeot Citroën op bepaalde vlakken gemeenschappelijke organisatiestructuren aan voor Peugeot en Citroën. Om die nieuwe organisatie ook in België en het Groot Hertogdom Luxemburg succesvol in te voeren, stelden de algemene directies van Peugeot en Citroën vandaag tijdens een bijzondere ondernemingsraad een project voor om vanaf 1 oktober 2012 beide merken onder te brengen in een gemeenschappelijk gebouw, binnen een nieuwe organisatie.

Albéric Chopelin, Algemeen Directeur van de merken Peugeot en Citroën in de Benelux, geeft verdere uitleg bij dit project:

Beide merken blijven onafhankelijk en opereren autonoom op de Belgisch-Luxemburgse markt. De oprichting van een gemeenschappelijke maatschappelijke zetel in één gebouw moet ons toelaten om voor beide merken nuttige synergieën na te streven. Jean-François Cotro en Vicente Loustau behouden elk de leiding over hun merk.

We hebben gekozen voor een eigen zetel voor België en het Groot Hertogdom Luxemburg, en niet voor een gemeenschappelijke structuur met onze Nederlandse collega’s. Dit om twee essentiële redenen:

-       we willen onveranderd contact houden met de economische context en de specifieke aanpak van de verschillende landen

-       en we wilden zo dicht mogelijk in de buurt van Nijvel en Brussel blijven, om de impact op de mobiliteit van onze medewerkers tot een minimum te beperken

[...]
Scroll