CITROËN TUBIK : EN WAT ALS DE REIS NET ZO BELANGRIJK ZOU WORDEN ALS DE BESTEMMING?

download-pdf
download-image
download-all
CITROËN, bekend om zijn handige Multicity-portaal dat verplaatsingen vergemakkelijkt, denkt verder na over mobiliteit en werkt een nieuwe denkpiste uit. Met zijn expertise van de beste ‘Créative Technologie’ stelt CITROËN de Tubik voor, een shuttle die qua technologie in het hogere gamma past en die vertrekt van een krachtig uitgangspunt: mensen weer zin geven om te reizen. Een intelligente en groene reis die de passagiers samen beleven terwijl ze verbonden blijven met de wereld.

In een context waarin we eerder spreken over reistijd dan afstand, waarin de informatie veel sneller beweegt dan de mens zelf, waarin eenzelfde reisweg met verschillende vervoersmiddelen kan worden afgelegd en waarin de consument vooral het gebruiksgemak vooropstelt, bestaat de uitdaging voor een autoconstructeur erin om vandaag al oplossingen te bieden voor de mobiliteit van morgen. Het Multicity-project geeft de denkpiste van CITROËN over mobiliteit effectief vorm. Concreet leidde dit al tot de lancering van CITROËN Multicity in Frankrijk. Een internetportaalsite die reisroutes voorstelt en daarbij rekening houdt met alle beschikbare transportmiddelen (auto, trein, vliegtuig, ...). Alles om verplaatsingen gemakkelijker te maken.

Het Multicity-project zet vandaag nog een stap verder met de concept-car Tubik. Zijn ambitie? Het reizen op zich weer aantrekkelijk maken.

 [...]
Scroll